Thông tin hỗ trợ

Tiêu đề: Quy định và hình thức thanh toán

Ngày đăng: 24-09-2016 - 03:09:PM

- Hiện nay chúng tôi chưa hỗ trợ hình thức đặt hàng và giao dịch qua mạng.

- Mọi giao dịch được thực hiện theo hình thức giao hàng thu tiền tận nơi.

Bài viết khác